Chuyện Đời

Chuyện Đời

Lời bài hát Chuyện Đời

Đóng góp bởi

Chuyện đời anh
Chuyện đời tôi
Kể sao cho xong
Trong một đêm hơi dài
Chuyện đời em
Chuyện đời ta
Kể sao cho hết
Trong dăm tiếng thở dài
Ta loanh quanh
Trên đoạn đường đời
Ta đã lâu
Ta loay hoay
Đi mãi thấy sao
Như chưa bắt đầu
Anh lo toan nhiều
Mà chẳng đâu tới đâu
Đương hân hoan khốn khó
Chắc đâu anh vui lúc giầu
Em ơi thanh xuân nào
Đâu có lâu
Ôi bao nước mắt
Cuốn trôi nhan sắc phai mầu
Mỗi lúc ta thấy mình
Lại bạc thêm chút râu
Ai cho ta xin chút
Thanh xuân sau lớp da nhầu
Tiệc tùng là tiệc tùng
Nào không lúc tan
Kịch là kịch nào kịch
Không lúc hạ màn
Đời người là nhiều ngày
Ngồi ôm thở than
Ngóng có mấy phút vui
Là sung sướng vô vàn
Tiệc tùng là tiệc tùng
Nào không lúc tan
Kịch là kịch nào kịch
Không lúc hạ màn
Đời người là nhiều ngày
Ngồi ôm thở than
Ngóng có mấy phút vui
Là sung sướng vô vàn
Ta loanh quanh
Trên đoạn đường đời
Ta đã lâu
Ta loay hoay
Đi mãi thấy sao
Như chưa bắt đầu
Anh lo toan nhiều
Mà chẳng đâu tới đâu
Đương hân hoan khốn có
Chắc đâu anh vui lúc giầu
Em ơi thanh xuân nào
Đâu có lâu
Ôi bao nước mắt
Cuốn trôi nhan sắc phai mầu
Mỗi lúc ta thấy mình
Lại bạc thêm chút râu
Ai cho ta xin chút
Thanh xuân sau lớp da nhầu
Đời người rộng ngắn
Lật mãi cũng hết tràng
Ngậm ngùi rồi vẻ vang
Cũng tiễn nhau
Sau chuyến xe tàn
Đời người rộng ngắn
Một chớp đã hết tràng
Vẹn toàn rồi dở dang
Cũng khóc nhau
Sau nén hương tàn
Ta loanh quanh
Trên đoạn đường đời
Ta đã lâu
Ta loay hoay
Đi mãi thấy sao
Như chưa bắt đầu
Anh lo toan nhiều
Mà chẳng đâu tới đâu
Đương hân hoan khốn khó
Chắc đâu anh vui lúc giầu
Em ơi thanh xuân nào
Đâu có lâu
Ôi bao nước mắt
Cuốn trôi nhan sắc phai mầu
Mỗi lúc ta thấy mình
Lại bạc thêm chút râu
Ai cho ta xin chút
Thanh xuân sau lớp da nhầu
Chuyện đời anh
Chuyện đời tôi
Kể sao cho xong
Trong một đêm hơi dài
Chuyện đời em
Chuyện đời ta
Kể sao cho hết
Trong dăm tiếng thở dài
Chuyện đời anh
Chuyện đời tôi
Kể sao cho xong
Trong một đêm hơi dài
Chuyện đời em
Chuyện đời ta
Kể sao cho hết
Trong dăm tiếng thở dài