Chuyện Ba Mùa Mưa

Chuyện Ba Mùa Mưa

Lời bài hát Chuyện Ba Mùa Mưa

Đóng góp bởi

Đời từ muôn thuở
Tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể
Cách đây đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả
Duyên lòng trao hết cho người
Nguyện trọn thương trọn nhớ
Nàng là trinh nữ
Tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ
Mắt chưa vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ
Đi tìm vương vấn cho đời
Trời xanh đã an bài
Yêu nhau như bướm say hoa
Đẹp như giấc mộng
Vừa qua những năm đầu
Năm sau mưa gió vì đâu
Nàng đã quên dần
Xa rồi năm thứ ba
Nhìn trời mưa đổ
Thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở
Thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng
Đem tình dâng hết cho người
Thì nay có đau buồn
Nàng là trinh nữ
Tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ
Mắt chưa vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ
Đi tìm vương vấn cho đời
Trời xanh đã an bài
Yêu nhau như bướm say hoa
Đẹp như giấc mộng
Vừa qua những năm đầu
Năm sau mưa gió vì đâu
Nàng đã quên dần
Xa rồi năm thứ ba
Nhìn trời mưa đổ
Thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở
Thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng
Đem tình dâng hết cho người
Thì nay có đau buồn
Khi xưa nếu chẳng
Đem tình dâng hết cho người
Thì nay có đau buồn
Khi xưa nếu chẳng
Đem tình dâng hết cho người
Thì nay có đau buồn