Chuyện Ba Mùa Mưa

Chuyện Ba Mùa Mưa

Lời bài hát Chuyện Ba Mùa Mưa

Đóng góp bởi

Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người
Nguyện tròn thương tròn nhớ
Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ nhớ nhung vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ
Đi tìm hương phấn cho đời
Trời xanh đã an bài
Yêu nhau như bướm say hoa
Đẹp như giấc mộng
Vượt qua những năm đầu
Năm sau mưa gió nhìn nhau
Người đã quên dần xa rồi năm thứ ba
Nhìn trời mưa đổ
Thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng đem tình
Dâng hết cho người
Thì nay có đâu buồn
Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người
Nguyện tròn thương tròn nhớ
Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ nhớ nhung vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ
Đi tìm hương phấn cho đời
Trời xanh đã an bài
Yêu nhau như bướm say hoa
Đẹp như giấc mộng
Vượt qua những năm đầu
Năm sau mưa gió nhìn nhau
Người đã quên dần xa rồi năm thứ ba
Nhìn trời mưa đổ
Thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng đem tình
Dâng hết cho người
Thì nay có đâu buồn
Khi xưa nếu chẳng đem tình
Dâng hết cho người
Thì nay có đâu buồn