Chút Lòng Son

Chút Lòng Son

Lời bài hát Chút Lòng Son

Đóng góp bởi

Năm tháng dài êm đềm
Quá mà con không có điều chi
Dâng lên Ngài để gọi
Là đền đáp tình yêu
Bao nhiêu lần lầm với lỡ
Nay con ăn năn
Hối hận muôn vàn
Dám xin Ngài rũ tình
Thương tha thứ cho con.
Bao nhiêu phen ngụp
Lặn trong tội lỗi ê chề
Nay con trở về
Vườn hoang xơ xác
Thì này đây con xin
Dâng những gì còn lại
Trông mong ơn Chúa
Để làm lại đời con.
Năm tháng dài êm đềm
Quá mà con không có điều chi
Dâng lên Ngài để gọi
Là đền đáp tình yêu
Bao nhiêu lần lầm với lỡ nay
Con ăn năn hối hận muôn vàn
Dám xin Ngài rũ tình
Thương tha thứ cho con.
Đêm năm xưa vì tình
Thương con Chúa hiến mình
Treo trên thập hình
Mở nguồn ân phúc
Thì ngày nay con xin
Dâng hiến cả cuộc đời
Đem yêu thương nối
Lại tình người mọi nơi.
Chung quanh con người
Khổ đau tha thiết van nài
Xin thương chút tình
Hạt cơm manh áo
Vậy mà sao con đang
Tâm hắt hủi người nghèo
Sao không thương xót
Người bạc phận đìu hiu.
Năm tháng dài êm đềm
Quá mà con không có điều chi
Dâng lên Ngài để gọi
Là đền đáp tình yêu
Bao nhiêu lần lầm với lỡ nay
Con ăn năn hối hận muôn vàn
Dám xin Ngài rũ tình
Thương tha thứ cho con.
Đây tim con dành để
Yêu thương hết mọi người
Xin dâng cho Ngài
Nguyện xin thánh hoá
Dù từ lâu tâm can
Con ước mộng thật nhiều
Nay tin theo Chúa
Vì một điều tình yêu.
Dù từ lâu tâm can
Con ước mộng thật nhiều
Nay tin theo Chúa
Vì một điều tình yêu.