Chút Kỉ Niệm Buồn

Chút Kỉ Niệm Buồn

Lời bài hát Chút Kỉ Niệm Buồn

Đóng góp bởi

Chiều.. nào anh với em
Nép bên thềm
Mưa hai đứa xem
Dù... đôi ta mới quen
Chút kỷ niệm
Nhưng anh khó quên
Ngồi...
Bên nhau trú mưa
Biết em về
Không ai đón đưa
Đường xa
Chân lối thưa
Chúng ta cùng
Đi chung dưới... mưa...
Rồi.. từ khi chia tay
Biết bao lần gió mưa
Trở lại
Chỉ.. mình anh nơi đây
Ngóng trông hoài
Một bóng hình... ai....
Chiều mùa thu
Mưa bay
Buồn này
Em đâu hay
Tình.. nồng lên men cay
Để anh ôm ấp
Giấc mơ u... hoài
Chiều nay
Không có em
Gió mưa về
Nghe thương nhớ thêm
Làm.. sao anh biết tên
Chút kỷ niệm
Sao em nỡ quên
Đường.. xa đâu quá xa
Cớ sao từ ..
Lâu em chẳng qua
Để anh nghe xót xa
Mối duyên tình
Của hai chúng... ta....
Rồi.. từ khi chia tay
Biết bao lần gió mưa
Trở lại
Chỉ.. mình anh nơi đây
Ngóng trông hoài
Một bóng hình... ai....
Chiều mùa thu
Mưa bay
Buồn này
Em đâu hay
Tình.. nồng lên men cay
Để anh ôm ấp
Giấc mơ u... hoài
Chiều nay
Không có em
Gió mưa về
Nghe thương nhớ thêm
Làm.. sao anh biết tên
Chút kỷ niệm
Sao em nỡ quên
Đường.. xa đâu quá xa
Cớ sao từ ..
Lâu em chẳng qua
Để anh nghe xót xa
Mối duyên tình
Của hai chúng ta
Để anh nghe xót xa
Mối duyên tình ....
Của hai chúng ta