Chúng Tôi Là Công An Nhân Dân

Chúng Tôi Là Công An Nhân Dân

Lời bài hát Chúng Tôi Là Công An Nhân Dân

Đóng góp bởi

Chúng tôi là công an nhân dân mang quân phục màu xanh cỏ lá Bao năm qua vẫn sống xa nhà nhận nhiệm vui bước đường xa Về phố phuờng về với nông thôn Sống cùng dân tuyên truyền vận động Cùng ngăn ngừa bên nhau phòngchống Tội phạm tệ nạn ẩn hiển quanh đây Cùng phát huy lịch sử truyền thống công an nhân dân Việt Nam anh hùng Đi ta đi tiếp bước cha ông lời của bác năm xưa còn vang vọng vì tổ quốc sẵn sàng quên thân vì nhân dân tận tâm phục vụ bao ngày đêm vượt qua gian khổ bão lũ thiên tai hỏa hoạn quanh ta cùng bên nhau chiến đấu ngày đêm bao hiểm nguy cận kề chẳng ngại nhận về mình khó khăn vất vả luôn sẵn sàng dẫu có hy sinh vì bình yên non sông tổ quốc vì nhân dân chúng tôi quên mình