Chúng Ta Vẫn Có Những Giấc Mơ (我們還有夢)

Chúng Ta Vẫn Có Những Giấc Mơ (我們還有夢)