Chúng Ta Đều Là Người Chiến Thắng (feat. R.I.C, Đạt Dope, Yuno Bigboi, Lor, Tony D. & Tez)

Chúng Ta Đều Là Người Chiến Thắng (feat. R.I.C, Đạt Dope, Yuno Bigboi, Lor, Tony D. & Tez)