Chúng Ta Chưa Đủ Yêu

Chúng Ta Chưa Đủ Yêu

Lời bài hát Chúng Ta Chưa Đủ Yêu

Đóng góp bởi

là chính do anh chưa vì em là chính anh chưa quên đi bản thân giờ lời nói cũng sẽ vô vị cũng đã buông tay nhau mất rồi là do em đã chưa vì anh là do hai ta chưa vì nhau làm sao để có thể quay trở lại đành trách lỗi do tại ông trời Chorus: Làm sao để ánh trăng không in trong màn đêm Làm sao để chúng ta có thể quên được nhau Khi chớp mắt hay trong tim Còn vấn vương hình bóng ấy Dù cho tự cuốn sâu tâm can trong màn đêm Dù cho giữa đám đông cũng vẫn không thể quên Tại do chúng ta chưa dành Trọn hết cho chữ yêu Trách ai vô tình chỉ trách ta chưa đủ yêu