Chung Sống

Chung Sống

Lời bài hát Chung Sống

Đóng góp bởi

Muốn bếp hồng thì
Gốp bụi gốp than
Muốn rộn rã thì gốp
Tiếng ca tiếng đàn
Mình cùng nhau ở
Chung mái nhà
Nhà mình vui tựa
Niềm vui gốp về
Muốn no say muốn ấm êm
Thì gốp rựu thịt gốp chiếu chăn
Mình cùng nhau
Hợp chung tấm lòng
Nhà mình chan hòa
Những niềm vui sống cùng
Gốp một bàn tay dựng
Xây mái ấm nhe
Góp 1 cánh én mời đưa
Xuân sang
Muốn lãng mạng thì
Gốp mọng gốp mơ
Muốn tinh tướp thì góp
Nhớ nhung vỗ về
Mình còn iu còn mong mẫn nà
Đừng để quên cuộc đêm
Nhạc trăng hững hờ
Muốn thuận hòa muốn thiết tha
Thì góp độ lượng góp lắng nghe
Mình còn yêu còn
Mong sát gần
Đừng để riêng biệt xa
Rời chia cắt mình
Thơ mông nên đi
Tìm hương sắc mới nhé
Thêm gần nhau thêm
Và yêu nhau hơn.
Muốn bếp hồng thì
Gốp bụi gốp than
Muốn rộn rã thì gốp
Tiếng ca tiếng đàn
Mình cùng nhau ở
Chung mái nhà
Nhà mình vui tựa
Niềm vui gốp về
Muốn no say muốn ấm êm
Thì gốp rựu thịt gốp chiếu chăn
Mình cùng nhau
Hợp chung tấm lòng
Nhà mình chan hòa
Những niềm vui sống cùng
Gốp một bàn tay dựng
Xây mái ấm nhe
Góp 1 cánh én mời đưa
Xuân sang
Muốn lãng mạng thì
Gốp mọng gốp mơ
Muốn tinh tướp thì góp
Nhớ nhung vỗ về
Mình còn iu còn mong mẫn nà
Đừng để quên cuộc đêm
Nhạc trăng hững hờ
Muốn thuận hòa muốn thiết tha
Thì góp độ lượng góp lắng nghe
Mình còn yêu còn
Mong sát gần
Đừng để riêng biệt xa
Rời chia cắt mình
Thơ mông nên đi
Tìm hương sắc mới nhé
Thêm gần nhau thêm
Và yêu nhau hơn.
Gốp một bàn tay dựng
Xây mái ấm nhe
Góp 1 cánh én mời đưa
Xuân sang
Thơ mông nên đi
Tìm hương sắc mới nhé
Thêm gần nhau thêm
Và yêu nhau hơn.