Chúc Xuân Vui Vẻ

Chúc Xuân Vui Vẻ

Lời bài hát Chúc Xuân Vui Vẻ

Đóng góp bởi

Năm nay nàng xuân lại về
Nàng vui mỉm cười,
nâng ly chúc Xuân
Chúc cho cô bác gần xa,
làm ăn khác giả
Tiền vô ào ào,
tiền vô rào rào
Tiền vô ào ào,
tiền vô rào rào
Tiền vô ào ào ...
Hò hô ... hò hô ...
hơ hơ hơ ... hơ hô
Năm nay nàng xuân lại về
Nàng vui mỉm cười
nâng ly chúc Xuân
Nắng lên tươi tốt đồng xanh
Gạo dư lúa đổ,
đầy sân đầy bồ
Đầy sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ
Đần sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ
Hò hô ... hò hô ...
hơ hơ hơ ... hò hô
Chúc thịnh vượng,
chúc an khang
Chúc giàu sang,
chúc luôn hạnh phúc
Chúc cụ già,
sống lâu hơn
Với đàn con cháu vui học hành
Mừng xuân vui chúc mọi nơi
Nhà nhà no ấm ...
Đón xuân với bao niềm vui
Năm nay nàng xuân lại về
Nàng vui mỉm cười nâng ly chúc Xuân
Chớ nên đen đỏ ngày xuân
Vợ con đói khổ ...
mình vui được gì
Đừng nên bạc bài, đừng nên rượu chè
Đừng nên bạc bài, đừng nên rượu chè
Hò hô ... hò hô ... hơ hơ hơ ... hò hô
Năm nay nàng xuân lại về
Nàng vui mỉm cười,
nâng ly chúc Xuân
Chúc cho cô bác gần xa,
làm ăn khác giả
Tiền vô ào ào,
tiền vô rào rào
Tiền vô ào ào,
tiền vô rào rào
Tiền vô ào ào ...
Hò hô ... hò hô ...
hơ hơ hơ ... hơ hô
Năm nay nàng xuân lại về
Nàng vui mỉm cười
nâng ly chúc Xuân
Nắng lên tươi tốt đồng xanh
Gạo dư lúa đổ,
đầy sân đầy bồ
Đầy sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ
Đần sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ
Hò hô ... hò hô ...
hơ hơ hơ ... hò hô
Chúc thịnh vượng,
chúc an khang
Chúc giàu sang,
chúc luôn hạnh phúc
Chúc cụ già,
sống lâu hơn
Với đàn con cháu vui học hành
Mừng xuân vui chúc mọi nơi
Nhà nhà no ấm ...
Đón xuân với bao niềm vui
Năm nay nàng xuân lại về
Nàng vui mỉm cười nâng ly chúc Xuân
Chớ nên đen đỏ ngày xuân
Vợ con đói khổ ...
mình vui được gì
Đừng nên bạc bài, đừng nên rượu chè
Đừng nên bạc bài, đừng nên rượu chè
Hò hô ... hò hô ... hơ hơ hơ ... hò hô
Hò hô ... hò hô ... hơ hơ hơ ... hò hô
Đón xuân với bao niềm vui