Lời bài hát Chúc Xuân

Đóng góp bởi

Pháo nổ tưng bừng đón xuân Trong tim bao người hát vang Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà Mong cho sang năm được bình an Trước chúc ông bà lão niên Kính chúc ba mẹ phước an Cùng anh chị em, cùng với muôn người Mong cho sang năm được giàu sang Cầu chúc đất nước luôn được an lành Cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình Mong sao cho nước Nam rực rỡ Cầu chúc thế giới luôn được an lành Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành Mong sao tất cả được gần nhau Pháo nổ tưng bừng đón xuân Trong tim bao người hát vang Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà Mong cho sang năm được bình an Pháo nổ tưng bừng đón xuân Trong tim bao người hát vang Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà Mong cho sang năm được bình an Trước chúc ông bà lão niên Kính chúc ba mẹ phước an Cùng anh chị em, cùng với muôn người Mong cho sang năm được giàu sang Cầu chúc đất nước luôn được an lành Cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình Mong sao cho nước Nam rực rỡ Cầu chúc thế giới luôn được an lành Cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành Mong sao tất cả được gần nhau Pháo nổ tưng bừng đón xuân Trong tim bao người hát vang Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà Mong cho sang năm được giàu sang Chờ giao thừa sang, chào đón muôn nhà Mong cho sang năm được bình an