Chưa Kịp Nói Lời Yêu Em

Chưa Kịp Nói Lời Yêu Em

Lời bài hát Chưa Kịp Nói Lời Yêu Em

Đóng góp bởi

Anh chờ em nay đã bao ngày
Chờ em Thu tới Đông tàn
Chờ em cơn mưa muộn màng
Anh tiếc nuối năm tháng qua rồi
Khi xưa sao anh không nói
Anh không nói yêu em
Anh tiếc nuối
Tiếc nuối
Vì anh không dám nói
Nói rằng anh yêu em
Để giờ lạc mất em
Anh nhớ anh nhớ lắm
Anh muốn em quay về đây với anh
Chỉ một lần thôi
Anh tiếc một điều là anh
Không thể nào nói với em rằng
Anh yêu em từ lâu rồi mà
Em đâu biết được người ơi
Bởi vì anh cứ im lặng
Vì anh sợ em sẽ bận tâm
Vậy nên cứ yêu thầm em không dám nói
Anh cứ nghĩ rằng lặng thinh
Rồi từng ngày tình yêu đắp xây
Nào ngờ em đã cùng ai
Đi về miền đất mới
Còn anh đứng đây nhìn em đi
Mà lòng anh đớn đau
Anh tiếc nuối vì
Anh chưa kịp nói lời yêu em
Anh tiếc nuối
Tiếc nuối
Vì anh không dám nói
Nói rằng anh yêu em
Để giờ lạc mất em
Anh nhớ anh nhớ lắm
Anh muốn em quay về đây với anh
Chỉ một lần thôi
Anh tiếc một điều là anh
Không thể nào nói với em rằng
Anh yêu em từ lâu rồi mà
Em đâu biết được người ơi
Bởi vì anh cứ im lặng
Vì anh sợ em sẽ bận tâm
Vậy nên cứ yêu thầm em không dám nói
Anh cứ nghĩ rằng lặng thinh
Rồi từng ngày tình yêu đắp xây
Nào ngờ em đã cùng ai
Đi về miền đất mới
Còn anh đứng đây nhìn em đi
Mà lòng anh đớn đau
Anh tiếc nuối vì
Anh chưa kịp nói lời yêu em
Anh tiếc một điều là anh
Không thể nào nói với em rằng
Anh yêu em từ lâu rồi mà
Em đâu biết được người ơi
Bởi vì anh cứ im lặng
Vì anh sợ em sẽ bận tâm
Vậy nên cứ yêu thầm em không dám nói
Anh cứ nghĩ rằng lặng thinh
Rồi từng ngày tình yêu đắp xây
Nào ngờ em đã cùng ai
Đi về miền đất mới
Còn anh đứng đây nhìn em đi
Mà lòng anh đớn đau
Anh tiếc nuối vì
Anh chưa kịp nói lời yêu em
Anh tiếc nuối vì
Anh chưa kịp nói lời yêu em