Chúa Cất Tiếng Gọi Con

Chúa Cất Tiếng Gọi Con

Lời bài hát Chúa Cất Tiếng Gọi Con

Đóng góp bởi

Đời con Chúa ơi
Sao quá mọn hèn
Mà Chúa đã gọi con bước lên
Sai con đi tới cuộc đời
Trở nên như men giữa lòng người
Sai con đi làm muối đất
Làm muối đất ướp cho mặn đời
Chúa cất tiếng gọi con
Đi làm chứng nhân Nước Trời
Phút thánh hiến từ đây
Suốt đời không bao giờ đổi thay
Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm mầu
Đời con có gì dâng Chúa đâu
Đây bao mơ ước dạt dào
Niềm tin như con suối ngọt ngào
Đây bao tâm tình yêu dấu
Nguyện dâng hiến mãi như lần đầu
Chúa cất tiếng gọi con
Đi làm chứng nhân Nước Trời
Phút thánh hiến từ đây
Suốt đời không bao giờ đổi thay
Từ đây trái tim chan chứa tình Người
Đời con sống là cho Chúa thôi
Yêu con nên Chúa gọi mời
Để nên chiên hy tế của Người
Ôi thân con đầy yếu đuối
Nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồi
Chúa cất tiếng gọi con
Đi làm chứng nhân Nước Trời
Phút thánh hiến từ đây
Suốt đời không bao giờ đổi thay
Chúa cất tiếng gọi con
Đi làm chứng nhân Nước Trời
Phút thánh hiến từ đây
Suốt đời không bao giờ đổi thay