Chưa Bao Giờ

Chưa Bao Giờ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chưa Bao Giờ

Đóng góp bởi

Đã có lúc
Anh mong tim mình
Bé lại
Để nỗi nhớ em
Không thể nào
Thêm nữa
Đã có lúc
Anh mong ngừng
Thời gian trôi
Để những dấu yêu
Sẽ không
Phai mờ
Nếu không hát lên
Nặng lòng da diết
Nếu không nói ra
Làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe
Những điều
Chưa bao giờ
Bình minh khuất lấp
Sau màn đêm
Như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay
Em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng
Hay vì anh
Không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu
Lụi tàn
Cất tiếng hát
Nghe sao lòng nhẹ
Cơn sầu
Dẫu có chút vương
Chút ân tình
Chôn giấu
Đếm những nhớ thương
Thầm lặng
Trên tay
Nghe sao buốt thêm
Ướt đôi vai này
Nếu không hát lên
Nặng lòng da diết
Nếu không nói ra
Làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe
Những điều
Chưa bao giờ
Bình minh khuất lấp
Sau màn đêm
Như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay
Em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng
Hay vì anh
Không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu
Dần tàn
Vì anh câm nín chôn sâu
Yêu thương
Anh trao đến em
Lặng nhìn em lướt qua
Bên đời
Một mai ai biết cơn mê
Đưa em
Vào vòng tay mới
Anh sẽ chờ
Phía sau
Giấc mơ của em
Anh sẽ chờ
Để nói
Những điều
Chưa bao giờ