Chữ Tình Chữ Nghĩa

Chữ Tình Chữ Nghĩa

Lời bài hát Chữ Tình Chữ Nghĩa

Đóng góp bởi

Chẳng còn gì để mà lưu luyến
Vì người vô tâm mãi luôn thờ ơ
Chẳng còn gì để mà ước mơ
Vì người ra đi bỏ ta thật rồi
Cuộc tình như trang giấy mỏng manh
Cuộc tình như điếu thuốc tàn mau
Điếu thuốc tàn giờ theo mây khói
Cuộc tình mong manh
Cũng như vậy thôi
Thấy được gì một khi trắng tay
Bạn thân quanh ta cũng xa ta rồi
Cuộc đời không ai biết ngày mai
Cuộc đời mau đổi trắng thành đen
Chẳng còn gì
Vì ta đã đau thật đau
Khi người ta đã quay gót đi
Nuối tiếc chi
Cuộc tình giờ đây đã hết
Bởi vì em không yêu thật lòng
Đến bây giờ nhận ra
Đời quá xót xa
Vì bên cạnh ta quay lưng ngoảnh mặt
Sống trên đời nhiều khi
Cũng phải nghĩ đến
Chữ tình chữ nghĩa đừng quên đi
Điếu thuốc tàn giờ theo mây khói
Cuộc tình mong manh
Cũng như vậy thôi
Thấy được gì một khi trắng tay
Bạn thân quanh ta cũng xa ta rồi
Cuộc đời không ai biết ngày mai
Cuộc đời mau đổi trắng thành đen
Chẳng còn gì
Vì ta đã đau thật đau
Khi người ta đã quay gót đi
Nuối tiếc chi
Cuộc tình giờ đây đã hết
Bởi vì em không yêu thật lòng
Đến bây giờ nhận ra
Đời quá xót xa
Vì bên cạnh ta quay lưng ngoảnh mặt
Sống trên đời nhiều khi
Cũng phải nghĩ đến
Chữ tình chữ nghĩa đừng quên đi
Chẳng còn gì
Vì ta đã đau thật đau
Khi người ta đã quay gót đi
Nuối tiếc chi
Cuộc tình giờ đây đã hết
Bởi vì em không yêu thật lòng
Đến bây giờ nhận ra
Đời quá xót xa
Vì bên cạnh ta quay lưng ngoảnh mặt
Sống trên đời nhiều khi
Cũng phải nghĩ đến
Chữ tình chữ nghĩa đừng quên đi
Sống trên đời nhiều khi
Cũng phải nghĩ đến
Chữ tình chữ nghĩa đừng quên đi