Chú Tiểu Ngây Thơ

Chú Tiểu Ngây Thơ

Lời bài hát Chú Tiểu Ngây Thơ

Đóng góp bởi

Tôi yêu
Chú tiểu ngây thơ
Biết
Vì sao chú lại
Ở chùa
Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô
Cầm chổi chà
Đi quét lá đa
Tôi yêu chú đã xa cha
Xa
Mẹ hiền ngày đêm
Thương nhớ
Đôi khi
Thấy tiểu đăm chiêu
Mắt
Lệ nhòa vì không
Thuộc bài
Đêm đêm
Chú tiểu ngân vang
Với lời kinh
Trầm bổng du dương
Chú mang
Hết cả tâm tư
Trải tâm từ
Cầu an cho đời
Ai xui
Chú tiểu ngây thơ
Biết
Tu hành giữa chốn
Không môn
Câu kinh
Tiếng mõ thâu đêm
Nghiêng
Nghiêng đầu êm êm
Mái chùa
Đời còn có
Biết bao
Sắc màu lam ấy
Người người vui
Bên mái ấm
Gia đình
Còn chú tiểu
Đâu là
Chiếc lá vô sanh
Mà vượt qua
Gian khổ kiếp tu hành
Tôi yêu
Dáng tiểu ngây thơ
Áo
Màu lam Chú mặc
Ở chùa
Chén cơm
Dưa muối tương rau
Nhưng tấm lòng
Các chú thanh cao
Mong sao
Chú tiểu an vui
Bên
Mái chùa ngày đêm
Tinh tấn
Để đem
Tiếng mõ câu kinh
Trải tâm từ
Cầu an cho đời
Tôi yêu
Chú tiểu ngây thơ
Biết
Vì sao chú lại
Ở chùa
Lâu lâu
Thấy tiểu ngây ngô
Cầm chổi chà
Đi quét lá đa
Tôi yêu chú đã xa cha
Xa
Mẹ hiền ngày đêm
Thương nhớ
Đôi khi
Thấy tiểu đăm chiêu
Mắt
Lệ nhòa vì không
Thuộc bài
Đêm đêm
Chú tiểu ngân vang
Với lời kinh
Trầm bổng du dương
Chú mang hết cả tâm tư
Trải tâm từ
Cầu an cho đời
Ai xui
Chú tiểu ngây thơ
Biết
Tu hành giữa chốn
Không môn
Câu kinh
Tiếng mõ thâu đêm
Nghiêng
Nghiêng đầu êm êm
Mái chùa
Đời còn có
Biết bao
Sắc màu lam ấy
Người người vui
Bên mái ấm
Gia đình
Còn chú tiểu
Đâu là
Chiếc lá vô sanh
Mà vượt qua
Gian khổ kiếp tu hành
Tôi yêu
Dáng tiểu ngây thơ
Áo
Màu lam chú mặc
Ở chùa
Chén cơm
Dưa muối tương rau
Nhưng tấm lòng
Các chú thanh cao
Mong sao
Chú tiểu an vui
Bên
Mái chùa ngày đêm
Tinh tấn
Để đem
Tiếng mõ câu kinh
Trải tâm từ
Cầu an cho đời
Để đem
Tiếng mõ câu kinh
Trải tâm từ
Cầu an cho đời
Để đem
Tiếng mõ câu kinh
Trải tâm từ
Cầu an cho đời