Chữ Nợ Chữ Duyên

Chữ Nợ Chữ Duyên

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chữ Nợ Chữ Duyên

Đóng góp bởi

Gió mùa thu đa đa buồn xa xứ
Có ai về miệt thứ gửi lời thăm
Gió mùa hè quạ kêu lòng thổn thức
Con trăng này
Rưng rức giọt sầu thương
Mái nhà tranh đêm thâu đèn leo loét
Có ai buồn thao thức bến chợ khuya
Tiếng đàn kìm than van mùa nước nổi
Tương tư nàng
Bông trắng chỉ mình ên
Chàng ơi chữ nợ chữ duyên
Nàng ơi đơn lẻ chim quyên
Lục bình trôi nổi nắng trưa quá đỗi
Héo ngọn trầu xanh ai nỡ sao đành
Sao đành xuống xề
Câu dạ cổ hoài lang
Chàng ơi khế rụng đầy sân
Nàng ơi lúa trổ bao lần
Điệu buồn trăn trở tiếng ru nức nở
Bến chợ đò qua ai đã xa nhà
Em chờ em chờ bớ chàng ơi
Gió mùa thu đa đa buồn xa xứ
Có ai về miệt thứ gửi lời thăm
Gió mùa hè quạ kêu lòng thổn thức
Con trăng này
Rưng rức giọt sầu thương
Mái nhà tranh đêm thâu đèn leo loét
Có ai buồn thao thức bến chợ khuya
Tiếng đàn kìm than van mùa nước nổi
Tương tư nàng
Bông trắng chỉ mình ên
Chàng ơi chữ nợ chữ duyên
Nàng ơi đơn lẻ chim quyên
Lục bình trôi nổi nắng trưa quá đỗi
Héo ngọn trầu xanh ai nỡ sao đành
Sao đành xuống xề
Câu dạ cổ hoài lang
Chàng ơi khế rụng đầy sân
Nàng ơi lúa trổ bao lần
Điệu buồn trăn trở tiếng ru nức nở
Bến chợ đò qua ai đã xa nhà
Em chờ em chờ bớ chàng ơi
Em chờ em chờ bớ chàng ơi