Chú Ếch Con

Chú Ếch Con

Lời bài hát Chú Ếch Con

Đóng góp bởi

Kìa chú là chú ếch con
Có hai là hai mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình
Bên hố bom kề vườn xoan.
Bao nhiêu cá trê non
Cùng bao nhiêu cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son
Nhịp theo tiếng ếch vang giòn.
Kìa chú là chú ếch con
Bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi
Chú hát thi cùng họa my.
Bao nhiêu chú chim ri
Cùng bao nhiêu cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li
Cùng vui thích chí cười khì.
Kìa chú là chú ếch con
Có hai là hai mắt tròn.
Chú ngồi học bài một mình
Bên hố bom kề vườn xoan.
Bao nhiêu cá trê non
Cùng bao nhiêu cá rô ron.
Tung tăng chiếc vây son
Nhịp theo tiếng ếch vang giòn.
Kìa chú là chú ếch con
Bé ngoan là ngoan nhất nhà.
Chú học thuộc bài xong rồi
Chú hát thi cùng họa my.
Bao nhiêu chú chim ri
Cùng bao nhiêu cá rô phi.
Nghe tiếng hát mê li
Cùng vui thích chí cười khì.