Chú Cuội Chơi Trăng

Chú Cuội Chơi Trăng

Lời bài hát Chú Cuội Chơi Trăng

Đóng góp bởi

Chú Cuội chơi trăng tình rằng tình rằng Chú Cuội, Chú Cuội, Cuội chơi trăng Ngàn năm ngàn năm vẫn thế Chơi trăng chơi trăng dông dài Chơi trăng chơi trăng dông dài Cuội hỡi hỡi Cuội ơi, Cuội hỡi hỡi Cuội ơi Vui cảnh đồng quê ban khi vui cảnh đồng quê Bỗng đâu Cuội muốn lên tiên lên tiên thoát trần Ai ngờ lên trăng, Cuội ngồi Cuội ngồi gốc đa Một mình ngậm ngùi xót xa Đói lòng chẳng có gì ăn Chúng bạn chẳng có mà chơi Cuội ơi rau cháo thương nhau Còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi một mình