Chợt Là Nỗi Đau

Chợt Là Nỗi Đau

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chợt Là Nỗi Đau

Đóng góp bởi

Một ngày trong em
Có biết bao niềm vui
Ngày anh đến
Trong ánh mắt
Mang nụ cười
Nhiều khi trong lòng vu vơ
Thoáng những giận hờn
Chỉ để yêu nhau nhiều hơn
Rồi tình yêu
Cứ đến cứ đến
Em nào hay
Từng ngày trôi qua trôi qua
Bỗng giật mình
Mình đã yêu
Từ bao giờ
Từ những phút mong chờ
Nhiều khi trong con tim
đâu ngờ mình đang nhớ
Rồi tình yêu
Cứ đến cứ đến
Như vậy thôi!
Ngày anh ra đi
Trong em thấy đau lòng
Mình mất nhau
Một hy vọng
Vụt tắt theo tiếng cười
Một ngày trong em
Chợt là nỗi đau
Một ngày trong em
Có biết bao niềm vui
Ngày anh đến
Trong ánh mắt
Mang nụ cười
Nhiều khi trong lòng vu vơ
Thoáng những giận hờn
Chỉ để yêu nhau nhiều hơn
Rồi tình yêu
Cứ đến cứ đến
Em nào hay
Từng ngày trôi qua trôi qua
Bỗng giật mình
Mình đã yêu
Từ bao giờ
Từ những phút mong chờ
Nhiều khi trong con tim
đâu ngờ mình đang nhớ
Rồi tình yêu
Cứ đến cứ đến
Như vậy thôi!
Ngày anh ra đi
Trong em thấy đau lòng
Mình mất nhau
Một hy vọng
Vụt tắt theo tiếng cười
Một ngày trong em
Chợt là nỗi đau
Rồi tình yêu
Cứ đến cứ đến
Em nào hay
Từng ngày trôi qua trôi qua
Bỗng giật mình
Mình đã yêu
Từ bao giờ
Từ những phút mong chờ
Nhiều khi trong con tim
đâu ngờ mình đang nhớ
Rồi tình yêu
Cứ đến cứ đến
Như vậy thôi!
Ngày anh ra đi
Trong em thấy đau lòng
Mình mất nhau
Một hy vọng
Vụt tắt theo tiếng cười
Một ngày trong em
Chợt là nỗi đau
Một ngày trong em
Chợt là nỗi đau