Chợt Buồn (Remix)

Chợt Buồn (Remix)

Lời bài hát Chợt Buồn (Remix)

Đóng góp bởi

Hạnh phúc ở trên nhân gian...
Có ai chọn...
Niềm đau..trên nhân gian...
Có ai chưa từng...
Từng đau thương tình
Yêu vì tình yêu hờn ghen..
Và nhiều lần đã
Mất đi người mình yêu..
Từ khi yêu em tôi đây...
Đã chấp nhận...
Vì biết con tim của
Em là mối đa tình..
Nhiều lần tôi bỏ qua..
Nhiều hơn cả thứ tha..
Vì muốn có em bên mình...
Cũng tại vì tôi...
Đã quá yêu em...
Hay tại vì tôi đã chót sai lầm...
Đường tình duyên nay chia rẽ..đôi..
Em vội vàng bước đi.....
Nhìn hạt mưa đêm..
Ôi vỡ òa tôi khóc..
Khóc cho tan vơi đi...
Tôi khóc cho chính mình..
Lạc ở nơi đâu hỡi em..
Hãy trở về đây..bên anh..
Khi màn đêm dường
Như đã khép lại..
Nhìn hạt mưa đêm..
Ôi cõi lòng tan nát..
Nát tan rồi câu hẹn ước..
Em ơi..mau về đi..
Anh nơi đây chờ em..
Bình minh dần hé nơi chân trời...
Hạnh phúc ở trên nhân gian...
Có ai chọn...
Niềm đau..trên nhân gian...
Có ai chưa từng...
Từng đau thương tình
Yêu vì tình yêu hờn ghen..
Và nhiều lần đã mất đi
Người mình yêu..
Từ khi yêu em tôi đây...
Đã chấp nhận...
Vì biết con tim của
Em là mối đa tình..
Nhiều lần tôi bỏ qua..
Nhiều hơn cả thứ tha..
Vì muốn có em bên mình...
Cũng tại vì tôi...đã quá yêu em...
Hay tại vì tôi
Đã chót sai lầm...
Đường tình duyên nay chia rẽ..đôi..
Em vội vàng bước đi.....
Nhìn hạt mưa đêm..
Ôi vỡ òa tôi khóc..
Khóc cho tan vơi đi...
Tôi khóc cho chính mình..
Lạc ở đâu hỡi em..
Hãy trở về đây..bên anh..
Khi màn đêm dường
Như đã khép lại..
Nhìn hạt mưa đêm..
Ôi cõi lòng tan nát..
Nát tan rồi câu hẹn ước..
Em ơi..mau về đi..
Anh nơi đây chờ em..
Bình minh dần hé nơi chân trời...
Nhìn hạt mưa đêm..
Ôi cõi lòng tan nát..
Nát tan rồi câu hẹn ước..
Em ơi..mau về đi..
Anh nơi đây chờ em..
Bình minh dần hé nơi chân trời...
Em ơi..mau về đi..
Anh nơi đây chờ em..
Bình minh dần hé nơi chân trời...