Lời bài hát Chợt Buồn

Đóng góp bởi

Hạnh phúc ở trên
Nhân gian có ai chọn.
Niềm đau ở trên nhân
Gian có ai chưa từng.
Từng đau thương tình
Yêu vì tình yêu hờn ghen
Và nhiều lần đã
Mất đi người mình yêu.
Từ khi yêu em tôi
Đây đã chấp nhận,
Vì biết con tim của
Em lắm mối đa tình.
Nhiều lần tôi bỏ qua,
Nhiều hơn cả thứ tha.
Vì muốn có em bên mình.
Cũng tại vì tôi đã
Quá yêu em, hay tại vì
Tôi đã chót sai lầm.
Đường tình duyên
Nay chia rẽ đôi,
Em vội vàng bước đi.
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Vỡ òa tôi khóc,
Khóc cho tan vơi đi,
Tôi khóc cho chính mình.
Lạc ở nơi đâu hỡi em,
Hãy chở về đây bên anh.
Khi màn đêm dường
Như đã khép lại.
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Cõi lòng tan nát,
Nát tan rồi câu hẹn ước.
Em ơi mau về đi,
Anh nơi đây chờ em.
Bình minh dâng hé nơi chân trời.
Từ khi yêu em tôi
Đây đã chấp nhận,
Vì biết con tim của
Em lắm mối đa tình.
Nhiều lần tôi bỏ qua,
Nhiều hơn cả thứ tha.
Vì muốn có em bên mình.
Cũng tại vì tôi đã
Quá yêu em, hay tại vì
Tôi đã chót sai lầm.
Đường tình duyên
Nay chia rẽ đôi,
Em vội vàng bước đi.
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Vỡ òa tôi khóc,
Khóc cho tan vơi đi,
Tôi khóc cho chính mình.
Lạc ở nơi đâu hỡi em,
Hãy chở về đây bên anh.
Khi màn đêm dường
Như đã khép lại.
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Cõi lòng tan nát,
Nát tan rồi câu hẹn ước.
Em ơi mau về đi,
Anh nơi đây chờ em.
Bình minh dâng hé nơi chân trời.
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Vỡ òa tôi khóc,
Khóc cho tan vơi đi,
Tôi khóc cho chính mình.
Lạc ở nơi đâu hỡi em,
Hãy chở về đây bên anh.
Khi màn đêm dường
Như đã khép lại.
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Cõi lòng tan nát,
Nát tan rồi câu hẹn ước.
Em ơi mau về đi,
Anh nơi đây chờ em.
Bình minh dâng hé nơi chân trời.
Em ơi mau về đi,
Anh nơi đây chờ em.
Bình minh dâng hé nơi chân trời.