Chợt Buồn

Chợt Buồn

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chợt Buồn

Đóng góp bởi

Hạnh Phúc ở trên nhân gian
Có ai chọn
Niềm đau ở trên nhân gian
Có ai chưa từng
Từng đau thương tình yêu
Vì tình yêu hờn ghen
Và nhiều lần đã
Mất đi người
Mình yêu
Từ khi yêu em tôi đây
Đã chấp nhận
Vì biết con tim của em
Lắm mối đa tình
Nhiều lần tôi bỏ qua
Nhiều lần đã thứ tha
Vì muốn có em bên mình
Củng tại vì tôi
Đã quá yêu em
Hay tại vì tôi đã
Chót sai lầm
Đường tình duyên
Nay chia rẻ đôi
Em vội vàng
Bước đi
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Vỡ hoà tôi khóc
Khóc cho tan vơi đi
Tôi khóc cho chính mình
Lạc ở nơi đâu hởi em
Hãy chở về đây bên anh
Khi màn đêm
Dường như đã khép lại
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Cỏi lòng tan nát
Nát tan rồi câu
Hẹn ước
Em ơi mau
Về đi
Anh nơi đây chờ em
Bình Minh
Dần hé nơi chân trời
Từ khi yêu em tôi đây
Đã chấp nhận
Vì biết con tim của em
Lắm mối đa tình
Nhiều lần tôi bỏ qua
Nhiều lần đã thứ tha
Vì muốn có em
bên mình
Củng tại vì tôi
Đã quá yêu em
Hay tại vì tôi đã
Chót sai lầm
Đường tình duyên
Nay chia rẻ đôi
Em vội vàng
Bước đi
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Vỡ hoà tôi khóc
Khóc cho tan vơi đi
Tôi khóc cho chính mình
Lạc ở nơi đâu hởi em
Hãy chở về đây bên anh
Khi màn đêm
Dường như đã khép lại
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Cỏi lòng tan nát
Nát tan rồi câu
Hẹn ước
Em ơi mau
Về đi
Anh nơi đây chờ em
Bình Minh
Dần hé nơi chân trời
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Vỡ hoà tôi khóc
Khóc cho tan vơi đi
Tôi khóc cho chính mình
Lạc ở nơi đâu hởi em
Hãy chở về đây bên anh
Khi màn đêm
Dường như đã khép lại
Nhìn hạt mưa đêm ôi
Cỏi lòng tan nát
Nát tan rồi câu
Hẹn ước
Em ơi mau
Về đi
Anh nơi đây chờ em
Bình Minh
Dần hé nơi chân trời
Em ơi mau
Về đi
Anh nơi đây chờ em
Bình Minh
Dần hé
Nơi chân trời