Chọn Sai Con Đường

Chọn Sai Con Đường

Lời bài hát Chọn Sai Con Đường

Đóng góp bởi

Làm sao biết
Đâu là đen
Đâu là trắng?
Nên em sai lầm.
Vì lòng em
Đam mê phù du.
Quên tình xưa cũ
Để theo người ta.
Thời gian
Cứ âm thầm trôi
Em mới biết
Nhân gian vui đùa.
Vì người
Xem em như trò chơi
Bây giờ em khóc
Vì đã chọn sai đường.
Ngày xưa khi vì sao
Người đi bỏ anh
Cho giấc mơ uyên ương
Hôm nay buồn tênh.
Nào ai hay tình yêu
Đôi mình mong manh.
Từng đêm nhớ em ơi
Hay chăng lòng anh
Đời đưa em về phương
Trời xa nổi trôi.
Em khóc khi ôm
Bao cơn đau đầy vơi.
Lệ em rơi đầy trên
Con đường đơn côi.
Vì ai đó không mang
Cho em niềm vui.
Làm sao biết
Đâu là đen
Đâu là trắng?
Nên em sai lầm.
Vì lòng em
Đam mê phù du.
Quên tình xưa cũ
Để theo người ta.
Thời gian
Cứ âm thầm trôi
Em mới biết
Nhân gian vui đùa.
Vì người
Xem em như trò chơi
Bây giờ em khóc
Vì đã chọn sai đường.
Ngày xưa khi vì sao
Người đi bỏ anh
Cho giấc mơ uyên ương
Hôm nay buồn tênh.
Nào ai hay tình yêu
Đôi mình mong manh.
Từng đêm nhớ em ơi
Hay chăng lòng anh
Đời đưa em về phương
Trời xa nổi trôi.
Em khóc khi ôm
Bao cơn đau đầy vơi.
Lệ em rơi giờ trên
Con đường đơn côi.
Vì ai đó không mang
Cho em niềm vui.
Làm sao biết
Đâu là đen
Đâu là trắng?
Nên em sai lầm.
Vì lòng em
Đam mê phù du.
Quên tình xưa cũ
Để theo người ta.
Thời gian
Cứ âm thầm trôi
Em mới biết
Nhân gian vui đùa.
Vì người
Xem em như trò chơi.
Bây giờ em khóc
Vì đã chọn sai đường.
Làm sao biết
Đâu là đen
Đâu là trắng?
Nên em sai lầm.
Vì lòng em
Đam mê phù du.
Quên tình xưa cũ
Để theo người ta.
Thời gian
Cứ âm thầm trôi
Em mới biết
Nhân gian vui đùa.
Vì người
Xem em như trò chơi.
Bây giờ em khóc
Vì đã chọn sai đường.
Vì người
Xem em như trò chơi.
Bây giờ em khóc
Vì chọn sai con đường.