Chơi Vơi Một Bờ Vai

Chơi Vơi Một Bờ Vai

Lời bài hát Chơi Vơi Một Bờ Vai

Đóng góp bởi

Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều
Có lẽ vì thế nên trái tim em
Vẫn mong chờ anh
Đợi anh cho dù bao lâu
Em nghe tiếng lá khẽ rơi bên thềm
Cứ ngỡ rằng đâu là bước chân anh
Em tin ngày mai
Tình yêu sẽ đưa anh quay lại
Một mình em với
Những kí ức ngọt ngào
Nhớ anh dấu yêu hôm nào
Và dường như em thấy
Trong tim băng giá
Có lẽ chỉ anh mới hiểu
Tình yêu em vẫn thế
Vẫn mãi yêu anh
Bao đêm mình em nhung nhớ
Nước mắt rơi chạm vào trái tim
Chơi vơi một bờ vai
Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều
Có lẽ vì thế nên trái tim em
Vẫn mong chờ anh
Đợi anh cho dù bao lâu
Em nghe tiếng lá khẽ rơi bên thềm
Cứ ngỡ rằng đâu là bước chân anh
Em tin ngày mai
Tình yêu sẽ đưa anh quay lại
Một mình em với
Những kí ức ngọt ngào
Nhớ anh dấu yêu hôm nào
Và dường như em thấy
Trong tim băng giá
Có lẽ chỉ anh mới hiểu
Tình yêu em vẫn thế
Vẫn mãi yêu anh
Bao đêm mình em nhung nhớ
Nước mắt rơi chạm vào trái tim
Chơi vơi một bờ vai
Một mình em với
Những kí ức ngọt ngào
Nhớ anh dấu yêu hôm nào
Và dường như em thấy
Trong tim băng giá
Có lẽ chỉ anh mới hiểu
Tình yêu em vẫn thế
Vẫn mãi yêu anh
Bao đêm mình em nhung nhớ
Nước mắt rơi chạm vào trái tim
Chơi vơi một bờ vai