Chơi Đi! Chơi! Đi Chơi!

Chơi Đi! Chơi! Đi Chơi!

Lời bài hát Chơi Đi! Chơi! Đi Chơi!

Đóng góp bởi

Anh chỉ muốn có em một chiều
Đi dạo phố đút ăn hột điều
Anh chỉ mong chỉ mong
Chỉ mong mình bấy nhiêu
Trong hàng cây lá hoa còn nhiều
Trên làn gió lướt qua ngọn diều
Em đẹp xinh đẹp xinh, em mỹ miều
Mà sao thiệt khó để anh làm liều
Sao để nói với em ngàn điều
Là anh đã yêu đã yêu em mất tiêu
Theo anh mình chơi đi chơi
Đi chơi, đi chơi, đi chơi
Xong anh chở mình đi bơi
Là vì anh yêu
Anh nhớ nụ cười hiền dịu
Và anh hông điêu
My love for you là real
Tuy anh hát phô nhưng mà đàn hay
A Dính kêu anh bằng thầy
Anh có đôi ba lời ca này dành em đó
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Anh bắn em lên cung trăng
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh mình bơi đi
Bơi, đi bơi, đi bơi, đi bơi
Xong ta lấy đồ ra phơi
Trong lòng muốn có em bồi hồi
Anh cùng bé ăn không ngồi rồi
Chỉ mong, chỉ mong, chỉ mong mình có đôi
Trong hàng cây lá hoa bùi nhùi
Bên dòng sông nước đen thùi lùi
Em cười tươi cười tươi, em thấy vui
Mà sao thiệt khó để anh làm liều
Sao để nói với em ngàn điều
Là anh đã yêu, đã yêu em mất tiêu
Theo anh mình chơi đi chơi
Đi chơi, đi chơi, đi chơi
Xin đừng nói lời buông lơi
Là vì anh real
Anh real, anh real, anh real
60 năm thì có là bao nhiêu
Miễn sao có em là yêu
Và anh hông điêu
My love for you là real
Tuy anh hổng đô nhưng mà thành tâm
Anh muốn đưa em về nằm
Anh có đôi ba lời ca này dành em đó
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Anh bắn em lên cung trăng
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh về chơi
Theo anh, theo anh
Theo anh mình chơi đi chơi
Đi chơi, đi chơi, đi chơi
Xong anh chở mình đi bơi
Theo anh mình bơi đi
Bơi, đi bơi, đi bơi, đi bơi
Xong anh cởi đồ em xơi
Theo anh mình chơi đi
Chơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi