Cho Vừa Lòng Em

Cho Vừa Lòng Em

Lời bài hát Cho Vừa Lòng Em

Đóng góp bởi

Thôi rồi
Ta đã xa nhau
Kể từ đêm
Pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh
Em đường em
Yêu thương xưa
Chỉ còn âm thầm
Anh đành
Quên cả sao anh
Kỷ niệm xưa
Sánh như biển lớn
Ân tình
Cao tựa bằng non
Chỉ đổi bằng
Nhung lụa sao người.
Em về
Gom lại thư xưa
Cả nghìn trang
Giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh
Ngày xưa
Anh đem ra
Đốt thành tro tàn
Cho người
Xưa khỏi phân vân
Khi ngồi đan
Áo cho người mới
Khi mùa đông
Lạnh lùng sang
Anh khỏi
Nhớ chuyện ngày xưa.
Anh ơi
Hết rồi
Hết rồi
Chẳng còn
Chi nữa đâu anh
Yêu thương
Như nước
Trôi qua cầu
Như đàn trỗi
Cung sầu
Còn gì nữa đâu.
Tôi thề
Tôi chẳng yêu ai
Vì người ta
Cứ phụ tôi hoài
Bây giờ
Tôi chẳng còn tin
Trong nhân gian
Có kẻ chung tình
Tôi giận
Tôi đã ngây thơ
Đem tình yêu
Hiến dâng người hết
Nên giờ
Tôi chẳng còn chi
Khi người
Ngoảnh mặt mà đi.
Em về
Gom lại thư xưa
Cả nghìn trang
Giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh
Ngày xưa
Anh đem ra
Đốt thành tro tàn
Cho người
Xưa khỏi phân vân
Khi ngồi đan
Áo cho người mới
Khi mùa đông
Lạnh lùng sang
Anh khỏi
Nhớ chuyện ngày xưa.
Anh ơi
Hết rồi
Hết rồi
Chẳng còn
Chi nữa đâu anh
Yêu thương
Như nước
Trôi qua cầu
Như đàn trỗi
Cung sầu
Còn gì nữa đâu.
Tôi thề
Tôi chẳng yêu ai
Vì người ta
Cứ phụ tôi hoài
Bây giờ
Tôi chẳng còn tin
Trong nhân gian
Có kẻ chung tình
Tôi giận
Tôi đã ngây thơ
Đem tình yêu
Hiến dâng người hết
Nên giờ
Tôi chẳng còn chi
Khi người....
Ngoảnh mặt mà... đi.....