Cho Vừa Lòng Em

Cho Vừa Lòng Em

Lời bài hát Cho Vừa Lòng Em

Đóng góp bởi

Thôi rồi ta đã xa nhau
Kể từ đêm
Pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh
Em đường em
Yêu thương xưa
Chỉ còn âm thầm
Anh đành quên cả sao anh
Kỷ niệm xưa
Sánh như biển lớn
Ân tình cao tựa bằng non
Chỉ đổi bằng
Nhung lụa sao người
Em về gom lại thư anh
Cả nghìn trang
Giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh ngày xưa
Anh đem ra
Đốt thành tro tàn
Cho người xưa
Khỏi phân vân
Khi ngồi đan áo
Cho người mới
Khi mùa đông
Lạnh lùng sang
Anh khỏi nhớ
Chuyện ngày xưa
Anh ơi hết rồi hết rồi
Chẳng còn chi nữa đâu anh
Yêu thương
Như nước trôi qua cầu
Như đàn trỗi cung sầu
Còn gì nữa đâu
Tôi thề tôi chẳng yêu ai
Vì người ta
Cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin
Trong nhân gian
Có kẻ chung tình
Tôi giận tôi đã ngây thơ
Đem tình yêu
Hiến dâng người hết
Nên giờ tôi chẳng còn chi
Khi người ngoảnh mặt mà đi
Anh ơi hết rồi hết rồi
Chẳng còn chi nữa đâu anh
Yêu thương
Như nước trôi qua cầu
Như đàn trỗi cung sầu
Còn gì nữa đâu
Tôi thề tôi chẳng yêu ai
Vì người ta
Cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin
Trong nhân gian
Có kẻ chung tình
Tôi giận tôi đã ngây thơ
Đem tình yêu
Hiến dâng người hết
Nên giờ tôi chẳng còn chi
Khi người ngoảnh mặt
Mà đi