Chờ Nhau Cuối Con Đường

Chờ Nhau Cuối Con Đường

Lời bài hát Chờ Nhau Cuối Con Đường

Đóng góp bởi

Ở cuối con đường,
Ta sẽ chờ nhau
Chờ nhau trao nhau
Bao giọt tình chôn giấu
Chờ nhau, đợi nhau
Nắng dẫu phai màu
Đợi nhau, chờ nhau để
Tình mình có nhau...
Ở cuối con đường,
Trăng nước mộng mơ
Tình yêu nên thơ bao
Lời tình thương nhớ
Ngày xưa mộng mơ,
Nay đã xa mờ
Đường xưa mình ta,
Lặng buồn bước bơ vơ
Tình mình,
Từ đây chia hai lối
Buông tay ta lạc
Mất nhau rồi
Đường về một
Mình bước lẻ đôi
Buồn riêng thôi !
Chỉ một mình thôi.
Mộng tình từ đây
Thôi phai dấu
Ai gieo đời cay đắng
Thương sầu
Đừng buồn, đừng
Hờn trách giận nhau
Tìm quên thôi hẹn
Nhau cuối đường
Bóng ngã trăng mờ, đêm
Cũng dần trôi
Tình xưa chia đôi,
Nay đường về trăm lối
Mình vẫn chờ nhau
Như thuở ban đầu
Mình vẫn đợi nhau đẹp
Tình ta có nhau
Tình mình,
Từ đây chia hai lối
Buông tay ta lạc
Mất nhau rồi
Đường về một
Mình bước lẻ đôi
Buồn riêng thôi !
Chỉ một mình thôi.
Mộng tình từ đây
Thôi phai dấu
Ai gieo đời cay đắng
Thương sầu
Đừng buồn, đừng
Hờn trách giận nhau
Tìm quên thôi hẹn
Nhau cuối đường
Bóng ngã trăng mờ, đêm
Cũng dần trôi
Tình xưa chia đôi,
Nay đường về trăm lối
Mình vẫn chờ nhau
Như thuở ban đầu
Mình vẫn đợi nhau đẹp
Tình ta có nhau
Mình vẫn chờ nhau
Nơi cuối con đường
Mình vẫn đợi nhau,
Ta vẫn đợi chờ nhau .