Chờ Đông

Chờ Đông

Lời bài hát Chờ Đông

Đóng góp bởi

Em ơi! có phải ngoài
Trời đang mưa ??
Em ơi! có phải
Trời đã sang đông ??
Mùa đông giá
Băng anh đang chờ
Mùa đông ái ân anh đang tìm
Tìm màu áo cưới cho em....
Ô hay,
Mắt ngọc lại buồn hay sao ??
Khi anh đã nguyện
Một đời yêu em
Dù cho nét son môi phai mờ
Dù cho mắt xanh kia hững hờ
Và dù năm tháng phôi pha.
Ta quen biết nhau ...
Khi tàn xuân
Ta yêu thiết tha ...
Khi hè sang
Và khi thu đến anh
Gom ánh sao
Cho đêm đêm kết
Thành vương miện
Để mùa đông đám
Cưới đôi mình
Em ơi! xích lại thật
Gần bên anh..
Cho anh xiết chặt
Nụ cười xinh xinh
Từ đây những đêm
Trăng thanh đầy
Mình không lẻ loi không u sầu
Nguyện cầu ta mãi bên nhau
Ta quen biết nhau ...
Khi tàn xuân
Ta yêu thiết tha ...
Khi hè sang
Và khi thu đến anh
Gom ánh sao
Cho đêm đêm kết
Thành vương miện
Để mùa đông đám
Cưới đôi mình
Em ơi! xích lại thật
Gần bên anh..
Cho anh xiết chặt
Nụ cười xinh xinh
Từ đây những đêm
Trăng thanh đầy
Mình không lẻ loi không u sầu
Nguyện cầu ta mãi bên nhau
Từ đây những đêm
Trăng thanh đầy
Mình không lẻ loi không u sầu
Nguyện cầu ta mãi bên nhau