Cho Anh Xin Em Một Cơ Hội

Cho Anh Xin Em Một Cơ Hội

Lời bài hát Cho Anh Xin Em Một Cơ Hội

Đóng góp bởi

Anh biết mình sai sai lắm
Đã dối em yêu không thật lòng
Anh sai rồi xin em hãy thứ tha
Một lần thôi để anh về bên em
Anh xin hứa từ đây anh sẽ bỏ
Những đam mê xa hoa
Trong cuộc đời
Trái tim này dành mỗi riêng em thôi
Người yêu ơi hãy cho anh cơ hội
Đời ai cũng có sai lầm
Và đời anh cũng như bao người
Trái tim này dại khờ làm em đau
Để đánh mất thứ quý nhất
Cuộc đời anh
Giờ anh mới nhận ra em quan trọng
Hơn tất cả cuộc sống con người anh
Anh sai rồi xin em hãy thứ tha
Về bên anh đi em
Anh yêu em
Anh biết mình sai sai lắm
Đã dối em yêu không thật lòng
Anh sai rồi xin em hãy thứ tha
Một lần thôi để anh về bên em
Anh xin hứa từ đây anh sẽ bỏ
Những đam mê xa hoa
Trong cuộc đời
Trái tim này dành mỗi riêng em thôi
Người yêu ơi hãy cho anh cơ hội
Đời ai cũng có sai lầm
Và đời anh cũng như bao người
Trái tim này dại khờ làm em đau
Để đánh mất thứ quý nhất
Cuộc đời anh
Giờ anh mới nhận ra em quan trọng
Hơn tất cả cuộc sống con người anh
Anh sai rồi xin em hãy thứ tha
Về bên anh đi em
Anh yêu em
Đời ai cũng có sai lầm
Và đời anh cũng như bao người
Trái tim này dại khờ làm em đau
Để đánh mất thứ quý nhất
Cuộc đời anh
Giờ anh mới nhận ra em quan trọng
Hơn tất cả cuộc sống con người anh
Anh sai rồi xin em hãy thứ tha
Về bên anh đi em
Anh yêu em