Chinjufu no Asa (Instrumental)

Chinjufu no Asa (Instrumental)