Chiều Đông Maxcơva

Chiều Đông Maxcơva

Lời bài hát Chiều Đông Maxcơva

Đóng góp bởi

Từng bông tuyết nhẹ rơi
Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
Niềm cô đơn lẻ loi
Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
Về đâu hỡi người ơi
Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
Cánh chim chiều đông
Lặng lẽ âm thầm
Xin em xin em xin em
Thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi
Trong niềm thương nhớ
Còn đâu nữa những phút giây này
Xin em xin em xin em
Thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi
Xin người hãy nhớ
Dẫu tình yêu là những cơn mơ
Từng bông tuyết nhẹ rơi
Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
Niềm cô đơn lẻ loi
Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
Về đâu hỡi người ơi
Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
Cánh chim chiều đông
Lặng lẽ âm thầm
Xin em xin em xin em
Thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi
Trong niềm thương nhớ
Còn đâu nữa những phút giây này
Xin em xin em xin em
Thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi
Xin người hãy nhớ
Dẫu tình yêu là những cơn mơ
Xin em xin em xin em
Thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi
Trong niềm thương nhớ
Còn đâu nữa những phút giây này
Xin em xin em xin em
Thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi
Xin người hãy nhớ
Dẫu tình yêu
Là những cơn mơ