Chiều Cuối Tuần

Chiều Cuối Tuần

Lời bài hát Chiều Cuối Tuần

Đóng góp bởi

Em ơi tôi lên đường
Phố cũ ..
Tìm em chiều hẹn hò
Cho nhau
Niềm vui cuối tuần
Vì hơn mấy lần
Vắng em trời kinh đô
Nghe xao xuyến
Bước cô đơn
Ai quên ai khi
Bàn tay trót
Nằm trong lòng tay rồi
Em ơi ...
Dù hai chúng mình
Mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay
Xin nhớ mãi
Về sau này
Ghi vào đời
Hình bóng một người
Đôi lúc chân mơ
Giầy khua lối ngõ
Tâm tư bâng khuâng
Nghe chiều biệt ly
Theo... khuất nẻo ...
Người đi...!!!
Khi tôi đưa chân
Người tôi mến
Tạm xa biệt kinh thành
Mong sao
Đừng quên mỗi lần
Chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi trông em
Khi phố cũ vừa lên.... đèn.....
Ai quên ai khi
Bàn tay trót
Nằm trong lòng tay rồi
Em ơi ...
Dù hai chúng mình
Mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay
Xin nhớ mãi
Về sau này
Ghi vào đời
Hình bóng một người
Đôi lúc chân mơ
Giầy khua lối ngõ
Tâm tư bâng khuâng
Nghe chiều biệt ly
Theo... khuất nẻo ...
Người đi...!!!
Khi tôi đưa chân
Người tôi mến
Tạm xa biệt kinh thành
Mong sao
Đừng quên mỗi lần
Chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi trông em
Khi phố cũ vừa lên.... đèn.....
Chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi trông em
Khi phố cũ
Vừa lên.... đèn.....