Chiều Cuối Tuần

Chiều Cuối Tuần

Lời bài hát Chiều Cuối Tuần

Đóng góp bởi

Anh ơi tôi lên
Đường phố cũ
Tìm anh chiều hẹn hò
Cho nhau
Niềm vui cuối tuần
Vì hơn mấy lần
Vắng anh trời kinh đô
Nghe xao xuyến
Bước cô đơn
Ai quên ai
Ghi bàn tay trót
Nằm trong lòng tay rồi
Anh ơi
Chuyện hai chúng mình
Mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay
Xin nhớ mãi về sau này
Ghi vào đời
Hình bóng một người
Đôi lúc chân mang
Giày khua lối ngõ
Tâm tư bâng khuâng
Nghe chiều biệt ly
Theo khuất nẻo người đi
Khi tôi đưa chân
Người tôi mến
Tạm giã biệt kinh thành
Mong sao
Đừng quên mỗi lần
Chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi trông anh
Khi phố cũ vừa lên đèn
Ai quên ai
Ghi bàn tay trót
Nằm trong lòng tay rồi
Anh ơi
Chuyện hai chúng mình
Mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay
Xin nhớ mãi về sau này
Ghi vào đời
Hình bóng một người
Đôi lúc chân mang
Giày khua lối ngõ
Tâm tư bâng khuâng
Nghe chiều biệt ly
Theo khuất nẻo người đi
Khi tôi đưa chân
Người tôi mến
Tạm giã biệt kinh thành
Mong sao
Đừng quên mỗi lần
Chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi trông anh
Khi phố cũ vừa lên đèn
Có tôi đợi trông anh
Khi phố cũ
Vừa lên đèn