Chiếc Phao Tình

Chiếc Phao Tình

Lời bài hát Chiếc Phao Tình

Đóng góp bởi

Trong tim anh vẫn mang
hình bóng em cười vui
Với ánh mắt hôm nào
môi hôn còn đâu
Lời tình yêu suốt đời
ta mãi không rời
Anh ngu ngơ
vào chốn tình yêu
Nay em quay bước đi
là lúc anh nhận ra
Những đắm đuối đêm nào
chỉ là trò vui
Tình làm sao biết được
anh lỡ yêu rồi
Đành ngậm ngùi giờ đây
tình tựa như chiếc phao
Vẫn biết lúc
yêu lòng em
còn gian dối
Vẫn mãi yêu người
Con tim anh
nay càng yêu
càng mù quáng thêm
Thì làm sao
để lãng quên
Có nỗi nhớ
đang gọi em
từng đêm trắng
Biết chỉ vô vọng
Trong tâm tư anh
còn yêu
còn nhiều nhớ mong
Đành làm chiếc phao tình
Nay em quay bước đi
là lúc anh nhận ra
Những đắm đuối đêm nào
chỉ là trò vui
Tình làm sao biết được
anh lỡ yêu rồi
Đành ngậm ngùi giờ đây
tình tựa như chiếc phao
Vẫn biết lúc
yêu lòng em
còn gian dối
Vẫn mãi yêu người
Con tim anh
nay càng yêu
càng mù quáng thêm
Thì làm sao
để lãng quên
Có nỗi nhớ
đang gọi em
từng đêm trắng
Biết chỉ vô vọng
Trong tâm tư anh
còn yêu
còn nhiều nhớ mong
Đành làm chiếc phao tình
Vẫn biết lúc
yêu lòng em
còn gian dối
Vẫn mãi yêu người
Con tim anh
nay càng yêu
càng mù quáng thêm
Thì làm sao
để lãng quên
Có nỗi nhớ
đang gọi em
từng đêm trắng
Biết chỉ vô vọng
Trong tâm tư anh
còn yêu
còn nhiều nhớ mong