Chiếc Lá Mùa Đông

Chiếc Lá Mùa Đông

Lời bài hát Chiếc Lá Mùa Đông

Đóng góp bởi

Mùa đông trên thung lũng xa
Như một tiếng kinh cầu
Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi
Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
Tình yêu rồi đây
Sẽ như cơn mộng dở dang
Đời em tựa như khúc ca
Ru một sớm mai hồng
Làm sao để cho bờ mi
Đừng hoen nước mắt
Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi
Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời
Người ơi
Đừng nên dối gian cho lòng nát tan
Đường mây giờ đây xa vắng
Dấu chân địa đàng
Vườn hoang tìm đâu cho thấy
Giấc mơ nồng cháy
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Thời gian
Rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi
Đời em tựa như khúc ca
Ru một sớm mai hồng
Làm sao để cho bờ mi
Đừng hoen nước mắt
Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi
Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời
Người ơi
Đừng nên dối gian cho lòng nát tan
Đường mây giờ đây xa vắng
Dấu chân địa đàng
Vườn hoang tìm đâu cho thấy
Giấc mơ nồng cháy
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Thời gian
Rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi
Đường mây giờ đây xa vắng
Dấu chân địa đàng
Vườn hoang tìm đâu
Cho thấy giấc mơ nồng cháy
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Thời gian
Rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi