Lời bài hát Chia Xa

Đóng góp bởi

Đêm nay còn gần nhau Ngày mai cách xa rồi khiến kẻ đi người ở Đêm nay còn gần nhau Ngày mai gác trọ này sẽ vắng đi một người. Một người trong bạn tốt Một người vui cùng sớt buồn thời gánh cả đôi Một người đêm từng đêm Cùng nhường chăn sẻ gối bạn thân nhất trên đời. [ĐK:] Bao năm ở gần nhau Gần nhau mến nhau từng hút thuốc chung một điếu Đêm nay buồn làm sao Ngày mai tiễn đưa bạn lúc túi không còn tiền. Ngồi nhìn nhau thèm thuốc Hộp đựng không một điếu bình cạn hết cà phê Trời nực môi cạn khô Trà đậm không một tách để vui với bạn hiền. Bên nhau ngồi xuống mình thức suốt một đêm thật dài Đêm không rượu thơm trà quý nước lạnh uống làm vui Thân nhau lòng thanh đạm mới chính là đôi bạn nghèo Thân nhau hàn vi cũng có lúc giàu sang đừng thiếu.