Chia Tay Để Em Vui

Chia Tay Để Em Vui

Lời bài hát Chia Tay Để Em Vui

Đóng góp bởi

Ngày xưa ta bên nhau
và tình yêu như trăng sao
Cớ sao bây giờ đây
em lại xa xôi phương nào
Bao nhiêu yêu dấu
chỉ còn lại nỗi đau
Vì sao em quên mau
đi phút giây xưa
người tình ơi
Giờ ta như chơi vơi
lạc vào nơi xa mù khơi
Bước chân ta về đâu
đi về đâu quá đơn coi
Yêu chi gian dối
một lần này nữa thôi
Rồi mai đây ta yêu ai
sẽ không như tình em đó
Còn đâu ngày tháng
khi xưa ta đã bên nhau
Còn đâu lời yêu
em trao tôi thuở ban dầu
Còn đây nỗi đau
em ra đi
tiếc thương để làm chi
Từ khi
em không cần tôi nữa
Thì thôi người hỡi
ta chia tay để em vui
Tình như trò chơi
em quay lưng bước theo ai
Dành tâm dối gian
chi em ơi
xót xa cho tình tôi
Làm sao cho lòng quên hết
phút giây ban đầu
* * * Giờ ta như chơi vơi
lạc vào nơi xa mù khơi
Bước chân ta về đâu
đi về đâu quá đơn coi
Yêu chi gian dối
một lần này nữa thôi
Rồi mai đây ta yêu ai
sẽ không như tình em đó
Còn đâu ngày tháng
khi xưa ta đã bên nhau
Còn đâu lời yêu
em trao tôi thuở ban dầu
Còn đây nỗi đau
em ra đi
tiếc thương để làm chi
Từ khi
em không cần tôi nữa
Thì thôi người hỡi
ta chia tay để em vui
Tình như trò chơi
em quay lưng bước theo ai
Dành tâm dối gian
chi em ơi
xót xa cho tình tôi
Làm sao cho lòng quên hết
phút giây ban đầu
Còn đâu ngày tháng
khi xưa ta đã bên nhau
Còn đâu lời yêu
em trao tôi thuở ban dầu
Còn đây nỗi đau
em ra đi
tiếc thương để làm chi
Từ khi
em không cần tôi nữa
Thì thôi người hỡi
ta chia tay để em vui
Tình như trò chơi
em quay lưng bước theo ai
Dành tâm dối gian
chi em ơi
xót xa cho tình tôi
Làm sao cho lòng quên hết