Chia Tay Ai Không Buồn

Chia Tay Ai Không Buồn

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chia Tay Ai Không Buồn

Đóng góp bởi

Chia tay ai không buồn
Chỉ là do em cố kìm nén thôi
Lệ rơi ướt bờ môi
Vì giờ đã chia tay nhau mất rồi
Cố quên đi một người
Người mà em đã từng rất yêu
Phải làm sao đây
Để được nâng niu
Yêu nhau bao lâu
Nhưng anh còn chưa hiểu
Hạnh phúc nhỏ bé
Nhưng điều em ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao
Anh đã không làm được
Lời hứa anh trao em ngày xưa
Yêu em đến ngàn sau
Để giờ đây chỉ mang đến niềm đau
Giọt nước mắt rơi
Em không muốn anh ra đi
Bởi vì em mong ngày qua
Đã yêu anh rất nhiều
Tình cảm em trao anh đậm sâu
Giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách
Để chôn vùi quá khứ
Chia tay ai không buồn
Chỉ là do em cố kìm nén thôi
Lệ rơi ướt bờ môi
Vì giờ đã chia tay nhau mất rồi
Cố quên đi một người
Người mà em đã từng rất yêu
Phải làm sao đây
Để được nâng niu
Yêu nhau bao lâu
Nhưng anh còn chưa hiểu
Hạnh phúc nhỏ bé
Nhưng điều em ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao
Anh đã không làm được
Lời hứa anh trao em ngày xưa
Yêu em đến ngàn sau
Để giờ đây chỉ mang đến niềm đau
Giọt nước mắt rơi
Em không muốn anh ra đi
Bởi vì em mong ngày qua
Đã yêu anh rất nhiều
Tình cảm em trao anh đậm sâu
Giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách
Để chôn vùi quá khứ
Hạnh phúc nhỏ bé
Nhưng điều em ước mong
Chỉ vậy thôi nhưng tại sao
Anh đã không làm được
Lời hứa anh trao em ngày xưa
Yêu em đến ngàn sau
Mà giờ đây anh không giữ lời hứa
Giọt nước mắt rơi
Em không muốn anh ra đi
Bởi vì em mong ngày qua
Đã yêu anh rất nhiều
Tình cảm em trao anh đậm sâu
Giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách
Để chôn vùi quá khứ
Tình cảm em trao anh đậm sâu
Giờ đây đã mất nhau
Vậy tại sao không cho nhau khoảng cách
Để chôn vùi quá khứ