Chỉ cần có em / 只要有你 (ft. Na Anh) - OST Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên 3

Chỉ cần có em / 只要有你 (ft. Na Anh) - OST Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên 3

Lời bài hát Chỉ cần có em / 只要有你 (ft. Na Anh) - OST Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên 3

Đóng góp bởi

谁能告诉我,有没有这样的笔 能画出一双双不流泪的眼睛 留得住世上一纵既逝的光阴 能让所有美丽从此也不再凋零 如果是这样,我可以安慰自己 在没有你的夜里,能发出一线光明 留得住快乐,全部都送去给你 苦涩的味道变得甜蜜 从此也不用分开,相爱的天和地 还能在同一天空月亮太阳再相遇 生命中只要有你,什么都变得可以 让所有流星随时相遇 从此在人世上没有无奈和分离 我不用睁着眼睛看你远走的背影 没有变幻的青春,没有失落的爱情 所有承诺永恒得像星星