Chỉ Vì Lợi Danh

Chỉ Vì Lợi Danh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chỉ Vì Lợi Danh

Đóng góp bởi

Chuyện đời là thế tiền bạc phù du
Người đời bỏ nhau cũng vì chữ tiền
Chỉ vì cuộc sống bạn bè rời bỏ ta
Người tình cũng bỏ ta đi thật xa
Lời thề người hứa
Trọn đời mình vì nhau
Nào ngờ lời hứa kia chỉ là phủ phàng
Vì tiền bạc hèn sang
Em quay lưng đi nụ cười chua chát
Thôi ta tiếc chi những người phụ ta
Rồi cuộc đời thay đổi
Khi tôi giàu sang em quay về đây
Để rồi người than khóc
Khi hay cuộc chơi kia là vô nghĩa
Chỉ vì còn yêu em
Tôi dang vòng tay rộng lòng tha thứ
Mặc dù biết em đã từng gian dối
Nào ngờ một lần nữa
Em quay về đây chỉ vì lợi danh
Chuyện đời ngờ đâu hết
Khi tôi lại tin em một lần nữa
Giờ này chẳng còn chi
Tim tôi giờ đây trở thành băng giá
Chuyện tình này trắng đen
Có ai ngờ đâu
Chuyện đời là thế tiền bạc phù du
Người đời bỏ nhau cũng vì chữ tiền
Chỉ vì cuộc sống bạn bè rời bỏ ta
Người tình cũng bỏ ta đi thật xa
Lời thề người hứa
Trọn đời mình vì nhau
Nào ngờ lời hứa kia chỉ là phủ phàng
Vì tiền bạc hèn sang
Em quay lưng đi nụ cười chua chát
Thôi ta tiếc chi những người phụ ta
Rồi cuộc đời thay đổi
Khi tôi giàu sang em quay về đây
Để rồi người than khóc
Khi hay cuộc chơi kia là vô nghĩa
Chỉ vì còn yêu em
Tôi dang vòng tay rộng lòng tha thứ
Mặc dù biết em đã từng gian dối
Nào ngờ một lần nữa
Em quay về đây chỉ vì lợi danh
Chuyện đời ngờ đâu hết
Khi tôi lại tin em một lần nữa
Giờ này chẳng còn chi
Tim tôi giờ đây trở thành băng giá
Chuyện tình này trắng đen
Có ai ngờ đâu
Rồi cuộc đời thay đổi
Khi tôi giàu sang em quay về đây
Để rồi người than khóc
Khi hay cuộc chơi kia là vô nghĩa
Chỉ vì còn yêu em
Tôi dang vòng tay rộng lòng tha thứ
Mặt dù biết em đã từng gian dối
Nào ngờ một lần nữa
Em quay về đây chỉ vì lợi danh
Chuyện đời ngờ đâu hết
Khi tôi lại tin em một lần nữa
Giờ này chẳng còn chi
Tim tôi giờ đây trở thành băng giá
Chuyện tình này trắng đen
Có ai ngờ đâu
Chuyện tình này trắng đen
Có ai ngờ đâu