Chị Thương Em Lắm

Chị Thương Em Lắm

Lời bài hát Chị Thương Em Lắm

Đóng góp bởi

Lúc ba vắng nhà chị chơi với em
Lúc mẹ vắng nhà chị chăm em nhé
Bé ơi chớ khóc đến khi mẹ về
Có mua bánh phồng chị em mình ăn
Bé ngoan của chị đừng leo quá cao
Đến khi ngã rồi là đau lắm đấy
Bé ơi chớ có quấy phá mẹ buồn
Bé ơi hãy vâng lời ai cũng thương
Là la la la lá lá la la là
Chị hai thương em nhé
Và thương nhất nhà
Là la la la lá lá la la là
Chị em ta ca hát và luôn bên nhau
Lúc ba vắng nhà chị chơi với em
Lúc mẹ vắng nhà chị chăm em nhé
Bé ơi chớ khóc đến khi mẹ về
Có mua bánh phồng chị em mình ăn
Bé ngoan của chị đừng leo quá cao
Đến khi ngã rồi là đau lắm đấy
Bé ơi chớ có quấy phá mẹ buồn
Bé ơi hãy vâng lời ai cũng thương
Là la la la lá lá la la là
Chị hai thương em nhé
Và thương nhất nhà
Là la la la lá lá la la là
Chị em ta ca hát và luôn bên nhau
Là la la la lá lá la la là
Chị hai thương em nhé
Và thương nhất nhà
Là la la la lá lá la la là
Chị em ta ca hát và luôn bên nhau
Là la la la lá lá la la là
Chị hai thương em nhé
Và thương nhất nhà
Là la la la lá lá la la là
Chị em ta ca hát và luôn bên nhau