Chỉ Riêng Mình Ta (Remix)

Chỉ Riêng Mình Ta (Remix)

Lời bài hát Chỉ Riêng Mình Ta (Remix)

Đóng góp bởi

Mỗi sáng thức giấc vẫn
Thấy chỉ riêng mình ta
Tiếng hót thánh thót của
Những chú chim vừa qua
Ngày vui lại lên sao lòng
Thấy cô đơn lạ thường
Ngày anh rời xa tôi chỉ
Thấy trái đất ôi sao buồn tênh.
Xuống phố bỗng thấy thấp
Thoáng dáng ai vừa qua
Cứ ngỡ bóng dáng mái
Tóc ngát hương người xưa
Thì ra mình say nên
Tưởng bóng dáng xưa trở về
Chiều đông người qua
Sao chỉ thấy trái đất
Chỉ riêng mình ta.
Nụ hôn chưa ngọt môi
Chân rời mau nghe lòng nhớ
Bàn tay buông rời mau
Ngăn lệ rơi nghe lòng đau
Rồi anh quay mặt đi
Con đường không anh buồn tênh
Anh buông lơi bao thương
Yêu em trao em đây chơi vơi.
Mỗi tối nhắm mắt vẫn
Thấy chỉ riêng mình ta
Có nuối tiếc mãi mới
Thấy trái ngang đời ta
Ngày anh rời xa không
Lời nói chia ly vội vàng
Để riêng mình ta ôm
Hình bóng đắng cay
Chỉ riêng mình ta.
Tiếng hót thánh thót của
Những chú chim vừa qua
Ngày vui lại lên sao lòng
Thấy cô đơn lạ thường
Ngày anh rời xa tôi chỉ
Thấy trái đất ôi sao buồn tênh.
Xuống phố bỗng thấy thấp
Thoáng dáng ai vừa qua
Cứ ngỡ bóng dáng mái
Tóc ngát hương người xưa
Thì ra mình say nên
Tưởng bóng dáng xưa trở về
Chiều đông người qua
Sao chỉ thấy trái đất
Chỉ riêng mình ta.
Nụ hôn chưa ngọt môi
Chân rời mau nghe lòng nhớ
Bàn tay buông rời mau
Ngăn lệ rơi nghe lòng đau
Rồi anh quay mặt đi
Con đường không anh buồn tênh
Anh buông lơi bao thương
Yêu em trao em đây chơi vơi.
Mỗi tối nhắm mắt vẫn
Thấy chỉ riêng mình ta
Có nuối tiếc mãi mới
Thấy trái ngang đời ta
Ngày anh rời xa không
Lời nói chia ly vội vàng
Để riêng mình ta ôm
Hình bóng đắng cay
Chỉ riêng mình ta.