Chí Phèo

Chí Phèo

Lời bài hát Chí Phèo

Đóng góp bởi

Anh đây quậy phá khắp đất trời
Rượu chè lè nhè đi khắp nơi
Lang thang cười hát ca với đời
Anh Chí Phèo
Anh Chí Phèo
Em đây chẳng nết na ngoan hiền
Chẳng được dịu dàng
Lại kém duyên
Ba mươi rồi đấy vẫn chưa chồng
Em Thị Nở
Em Thị Nở
Một tối trăng lên cao vời
Phèo thấm hơi men say rồi
Nhìn thấy ai đang
Thênh thang dáng ngồi
Chàng bỗng say hương men tình
Nàng trót quên thân quên mình
Một phút thăng hoa cho đời lung linh
Ối i a í a mai chúng ta
Đắp xây kết duyên trọn đời
Nắng mưa ấy chuyện của trời
Người ơi
Ối i a í a anh sẽ không
Dối gian phá tan nhà người
Hứa làm những điều tốt đẹp
Người ơi
Người ơi
Một tối trăng lên cao vời
Phèo thấm hơi men say rồi
Nhìn thấy ai đang
Thênh thang dáng ngồi
Chàng bỗng say hương men tình
Nàng trót quên thân quên mình
Một phút thăng hoa cho đời lung linh
Ối i a í a mai chúng ta
Đắp xây kết duyên trọn đời
Nắng mưa ấy chuyện của trời
Người ơi
Ối i a í a anh sẽ không
Dối gian phá tan nhà người
Hứa làm những điều tốt đẹp
Người ơi
Phèo này Phèo hãy nhớ rằng
Giữ người thương mến ta
Thị chẳng được hương sắc đời
Nhưng nàng có trái tim
Ối i a í a mai chúng ta
Đắp xây kết duyên trọn đời
Nắng mưa ấy chuyện của trời
Người ơi
Ối i a í a anh sẽ không
Dối gian phá tan nhà người
Hứa làm những điều tốt đẹp
Người ơi
Ối i a í a mai chúng ta
Đắp xây kết duyên trọn đời
Nắng mưa ấy chuyện của trời
Người ơi
Ối i a í a anh sẽ không
Dối gian phá tan nhà người
Hứa làm những điều tốt đẹp
Người ơi
Anh không giàu có cũng chẳng nghèo
Chỉ cần một người yêu tốt theo
Sao duyên trời vẫn chưa gieo
Phải chăng
Anh quá bèo
Phải chăng
Anh không bằng Chí Phèo