Chỉ Mong Em Hạnh Phúc

Chỉ Mong Em Hạnh Phúc

Lời bài hát Chỉ Mong Em Hạnh Phúc

Đóng góp bởi

Vậy là bao nhiêu năm em đi
Bỏ lại anh nơi đây cô đơn
Đã nhiều khi cố quên anh
Lại càng nhớ
Giờ em đang yên vui bên ai
Em nhớ chăng những kỷ niệm mà
Mình đã có giữa con đường mưa
Vẫn là nơi đây bao năm qua
Vẫn giọt mưa mang ta yêu nhau
Từng chiếc lá như khẽ rơi buồn vì ai
Giật mình anh không tin
Vào đôi mắt anh hay anh đang mơ
Dường như em đã trở về
Giờ còn tìm anh để làm chi
Khi ấm êm bên người
Cho dẫu trái tim anh còn yêu em lắm
Nhưng bàng hoàng ai kia
Đang ở bên em
Anh gượng cười em hạnh phúc nhé!
Bầu trời trong anh vụt tắt
Khi áng mây đâu kéo về
Em phải đi rồi, bình yên anh nhé!
Vội vàng em đi, vội vàng anh lau
Từng giọt nước mắt khẽ rơi
Tan theo giọt mưa
Vậy là bao nhiêu năm em đi
Bỏ lại anh nơi đây cô đơn
Đã nhiều khi cố quên anh
Lại càng nhớ
Giờ em đang yên vui bên ai
Em nhớ chăng những kỷ niệm mà
Mình đã có giữa con đường mưa
Vẫn là nơi đây bao năm qua
Vẫn giọt mưa mang ta yêu nhau
Từng chiếc lá như khẽ rơi buồn vì ai
Giật mình anh không tin
Vào đôi mắt anh hay anh đang mơ
Dường như em đã trở về
Giờ còn tìm anh để làm chi
Khi ấm êm bên người
Cho dẫu trái tim anh còn yêu em lắm
Nhưng bàng hoàng ai kia
Đang ở bên em
Anh gượng cười em hạnh phúc nhé!
Bầu trời trong anh vụt tắt
Khi áng mây đâu kéo về
Em phải đi rồi, bình yên anh nhé!
Vội vàng em đi, vội vàng anh lau
Từng giọt nước mắt khẽ rơi
Tan theo giọt mưa
Giờ còn tìm anh để làm chi
Khi ấm êm bên người
Cho dẫu trái tim anh còn yêu em lắm
Nhưng bàng hoàng ai kia
Đang ở bên em
Anh gượng cười em hạnh phúc nhé!
Bầu trời trong anh vụt tắt
Khi áng mây đâu kéo về
Em phải đi rồi, bình yên anh nhé!
Vội vàng em đi, vội vàng anh lau
Từng giọt nước mắt khẽ rơi
Tan theo giọt mưa