Chỉ Còn Lại Đắng Cay

Chỉ Còn Lại Đắng Cay

Lời bài hát Chỉ Còn Lại Đắng Cay

Đóng góp bởi

Bước trên đường phố vắng
Những xót xa bỗng dưng tìm về
Những mặn nồng xưa ấy giờ mãi bay
Về nơi chốn nào có ai ngờ hạnh phúc
Bay thoáng qua như cơn gió chiều
Có ai ngờ gian dối lặng lẽ riêng
Mình em vấn vương
Nếu đã biết khi xưa ấy
Tình mình sẽ mãi như làn mây
Và tình ta chỉ còn lại đắng cay
Em sẽ không vội tin
Em sẽ không vội yêu
Em sẽ không vội mang một niềm đau
Đã có những phút giây êm ái
Giờ nghẹn ngào nước mắt tàn phai
Đành vậy thôi nghe dòng lệ đắng môi
Thiên đường yêu đã tan
Một mình em thầm mơ
Vết thương trong tim
Sẽ mãi không phai tàn
Bước trên đường hoang vắng
Những xót xa bỗng dưng tìm về
Những mặn nồng xưa ấy giờ mãi bay
Về nơi chốn nào có ai ngờ hạnh phúc
Bay thoáng qua như cơn gió chiều
Có ai ngờ gian dối lặng lẽ riêng
Mình em vấn vương
Nếu đã biết khi xưa ấy
Tình mình sẽ mãi như làn mây
Và tình ta chỉ còn lại đắng cay
Em sẽ không vội tin
Em sẽ không vội yêu
Em sẽ không vội mang một niềm đau
Đã có những phút giây êm ái
Giờ nghẹn ngào nước mắt tàn phai
Đành vậy thôi nghe dòng lệ đắng môi
Thiên đường yêu đã tan
Một mình em thầm mơ
Vết thương trong tim
Sẽ mãi không phai tàn
Nếu đã biết khi xưa ấy
Tình mình sẽ mãi như làn mây
Và tình ta chỉ còn lại đắng cay
Em sẽ không vội tin
Em sẽ không vội yêu
Em sẽ không vội mang một niềm đau
Đã có những phút giây êm ái
Giờ nghẹn ngào nước mắt tàn phai
Đành vậy thôi nghe dòng lệ đắng môi
Thiên đường yêu đã tan
Một mình em thầm mơ
Vết thương trong tim
Sẽ mãi không phai tàn
Thiên đường yêu đã tan
Một mình em thầm mơ
Vết thương trong tim
Sẽ mãi không phai tàn