Chỉ Có Đôi Ta

Chỉ Có Đôi Ta

Lời bài hát Chỉ Có Đôi Ta

Đóng góp bởi

Này cánh tay anh êm đềm ôm lấy.
Nàng đắm trong anh trong lưới tình.
Từ biết yêu nhau
Anh thật tâm đã biết yên bình.
Trời đất xôn xao trong ngày yêu mới.
Bừng sáng trên cao vây lấy mình.
Tình ta là lá non là cây biếc.
Lớn lên trong lành không lo lắng.
Có em đời thôi yên vắng.
Tiếng yêu như chưa
Giòn tan lời yêu long lanh.
Chỉ có đôi ta bên ngày tươi tốt.
Ghì siết đôi thân ta cháy rực.
Nụ hôn còn mãi khi trần gian tan.
Tình mới xin giữa đêm mùa xuân.
Mình hôn nhau giữa đám hương vân.
Mình yêu nhau cho đá nở hoa bốn bề.
Chỉ có ta với môi mềm thôi.
Bồng em lên reo tiếng reo vui.
Chắc kiếp nữa
Vẫn yêu cho trọn người nhé
Chỉ có đôi ta bên ngày tươi tốt.
Ghì siết đôi thân ta cháy rực.
Nụ hôn còn mãi khi trần gian tan.
Tình mới xin giữa đêm mùa xuân.
Mình hôn nhau giữa đám hương vân.
Mình yêu nhau cho đá nở hoa bốn bề.
Chỉ có ta với môi mềm thôi.
Bồng em lên reo tiếng reo vui.
Chắc kiếp nữa
Vẫn yêu cho trọn người nhé
Tình mới xin giữa đêm mùa xuân.
Mình hôn nhau giữa đám hương vân.
Mình yêu nhau cho đá nở hoa bốn bề.
Chỉ có ta với môi mềm thôi.
Bồng em lên reo tiếng reo vui.
Chắc kiếp nữa
Vẫn yêu cho trọn người nhé
Chắc kiếp nữa vẫn yêu
Cho trọn người nhé.
Chắc kiếp nữa vẫn yêu
Cho trọn.....người nhé....