Chỉ Có Bạn Bè Thôi

Chỉ Có Bạn Bè Thôi

Lời bài hát Chỉ Có Bạn Bè Thôi

Đóng góp bởi

Bạn bè xa nhau
Chưa bao lần gặp lại
Kỷ niệm ngày xưa
Sao nói hết cho vừa
Anh ở phương xa
Em thời nơi xứ lạ
Cuộc đời đổi thay
Cho mình thương nhớ ai
Kể chuyện ngày xưa
Bao năm dài miệt mài
Mình ngồi bên nhau
Chưa dám nói lên lời
Thương tiếc cho nhau
Hai tâm hồn thơ dại
Để rồi xa nhau
Mang nặng mối tình sâu
Đêm nay em ngồi một mình
Ôn lại chuyện ngày xưa
Mà lòng nghe thêm vấn vương
Mơ sao tiếng hát câu hò
Thương người em nhỏ
Bây giờ ở đâu
Tình cờ hôm nay
Tôi nghe lòng hoang dại
Gặp lại người xưa
Bao năm tháng mong chờ
Đau xót cho ai
Bây giờ em xa lạ
Đành hẹn từ đây
Chỉ có bạn bè thôi
Bạn bè xa nhau
Chưa bao lần gặp lại
Kỷ niệm ngày xưa
Sao nói hết cho vừa
Anh ở phương xa
Em thời nơi xứ lạ
Cuộc đời đổi thay
Cho mình thương nhớ ai
Kể chuyện ngày xưa
Bao năm dài miệt mài
Mình ngồi bên nhau
Chưa dám nói lên lời
Thương tiếc cho nhau
Hai tâm hồn thơ dại
Để rồi xa nhau
Mang nặng mối tình sâu
Đêm nay em ngồi một mình
Ôn lại chuyện ngày xưa
Mà lòng nghe thêm vấn vương
Mơ sao tiếng em hát câu hò
Thương người em nhỏ
Bây giờ ở đâu
Tình cờ hôm nay
Tôi nghe lòng hoang dại
Gặp lại người xưa
Bao năm tháng mong chờ
Đau xót cho ai
Bây giờ em xa lạ
Đành hẹn từ đây
Chỉ có bạn bè thôi
Đau xót cho ai
Bây giờ em xa lạ
Đành hẹn từ đây
Chỉ có bạn bè thôi
Đau xót cho ai
Bây giờ em xa lạ
Đành hẹn từ đây
Chỉ có bạn bè thôi.